Nové cyklistické trasy v Prievidzi

Nové cyklistické trasy v našom meste Prievidza

Je to skvelá správa nie len pre cyklistov ale aj pre motoristov.

Naše mesto uzatvorilo zmluvu na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie nových cyklotrás.


Mesto Prievidza plánuje rozšíriť svoju cyklistickú infraštruktúru. Nedávno uzatvorilo zmluvu s vysúťaženým dodávateľom na vypracovanie projektovej dokumentácie nových cyklistických trás to je iskrička nádeje,že sa možno pohnú ľady.

Cena projektu podľa stránky mesta, vrátane autorského dohľadu, je 35 488 eur.

Ciele projektu

Z informácilí sa dozvedáme , že účelom projektu je podporiť cyklistickú a nemotorovú dopravu.Tieto riešenia už Prievidza potrebovala ako soľ.Je pravdou že stav ciest a chodníkov sú tiež v žalostnom stave a mnohé by potrebovali rekonštrukciu no jedným dychom dodávam, že niekde sa začať musí.Pokiaľ vybudovanie nových cyklotrás a cyklochodníkov v Prievidzi odkloní aspoň časť dopravy z aut na bicykel, môže to pomôcť odľahčiť dopranú situáciu v našom meste. Silno veríme že pôjde o plnohodnotné cyklotrasy a cyklochodníky ktoré budú bezpečné pre cyklistov aj motoristov.

Projekt má za cieľ:

Zlepšiť prepojenosť miest občianskej infraštruktúry a uzlov hospodárskeho významu
Zlepšiť dostupnosť centier osídlenia s priemyselnými zónami
Zvýšiť podiel cyklistickej prepravy na celkovom počte prepravených osôb
Zvýšiť bezpečnosť cyklistov tým, že sa ich pohyb zviditeľní a presunie z havných ciest na cykochodníky.

Plánované úseky cyklotrás

Projekt zahŕňa viacero úsekov cyklotrás. Čo konkrétne bude v pláne sa dozvieme do 4 mesiacov nakoľko projektová dokumentácia by mala byť vyhotovená do 4 mesiacov od podpisu zmluvy.

Konkrétne sa plánuje vybudovať trasy na týchto miestach:

– vetva Košovská cesta – Dlhá ulica – vetva Futbalový štadión – Kultúrny dom Necpaly

– vetva Ulica stavbárov – ZŠ Ulica energetikov – vetva Nábrežná ulica – Rad. L. N. Tolstého (iba úsek od existujúcej cyklotrasy na Nábrežnej ulici po ZŠ s MŠ na Ul. P. Dobšinského)

– vetva Námestie slobody – Čierne mesto – vetva Gorazdovo nábrežie – Sadová ulica – rekonštrukcia existujúcej vetvy od Ul. J. Murgaša po Gorazdovo nábrežie.

 Primátorka Katarína Macháčková sa vyjadrila, že mesto sa neustále snaží zlepšovať podmienky pre cyklistov, rozvíjať nemotorovú dopravu a podporiť zdravý životný štýl obyvateľov. "Naším cieľom je vytvoriť bezpečné a komfortné podmienky pre všetkých cyklistov v meste a tým prispieť k zlepšeniu kvality života našich občanov," dodala primátorka.

Výstavba nových cyklotrás v Prievidzi je krokom vpred k udržateľnej mobilite a lepšej kvalite života pre všetkých obyvateľov. Mesto verí, že investície do cyklistickej infraštruktúry prinesú pozitívne výsledky a zvýšia záujem o cyklistiku ako formu prepravy a rekreácie.My sa k tejto myšlienke pripájame a veríme že bude čo najskôr zrealizovaná.